ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token

Query: Lokaliteter (ID: 4)

Where:
Text:
Object IDs:
Time:
Input Geometry:
Geometry Type:
Input Spatial Reference:
Spatial Relationship:
Relation:
Out Fields:
Return Geometry: True   False
Max Allowable Offset:
Geometry Precision:
Output Spatial Reference:
Return IDs Only: True   False
Return Count Only: True   False
Order By Fields:
Group By Fields (For Statistics):
Output Statistics:
ReturnZ: True   False
ReturnM: True   False
Geodatabase Version Name:
Return Distinct Values: True   False
Format:
# records: 1

OBJECTID: 52896
Navn: null
LokalitetID: 12345
LokalitetNavn: Hem mellom
FylkeID: 7
Fylke: Vestfold
KommuneID: 716
Kommune: Re
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Spinnehjul av kleber funnet 1943-44 av Olav Hem under jordarbeid i hagen. D 4cm, t 1,1cm. Oppbevares på gården.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[237128.50009999983, 6588480.0] , [237128.43310000002, 6588479.75] , [237128.25009999983, 6588479.567] more...