ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token

Query: Lokaliteter (ID: 4)

Where:
Text:
Object IDs:
Time:
Input Geometry:
Geometry Type:
Input Spatial Reference:
Spatial Relationship:
Relation:
Out Fields:
Return Geometry: True   False
Max Allowable Offset:
Geometry Precision:
Output Spatial Reference:
Return IDs Only: True   False
Return Count Only: True   False
Order By Fields:
Group By Fields (For Statistics):
Output Statistics:
ReturnZ: True   False
ReturnM: True   False
Geodatabase Version Name:
Return Distinct Values: True   False
Format:
# records: 4

OBJECTID: 34687
Navn: null
LokalitetID: 83932
LokalitetNavn: Borgund kirkested - Peterskirken
FylkeID: 15
Fylke: Møre og Romsdal
KommuneID: 1504
Kommune: Ålesund
KategoriID: L-KRK
Kategori: Kirkested
ArtID: 20103
Art: Kirkested
OpprinneligFunksjonID: 2700
OpprinneligFunksjon: Religion
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Borgund kirke ble oppført på 1200-tallet med et avlangt skip og smalere, firkantet kor. På 1600-tallet ble kirken utvidet med en korsarm mot nord, og våpenhus på sørsiden av skipet med gravkammer under gulvet. Kirken fikk også en høy takrytter over vestgalen. I 1868-68 ble det bygget en ny korsarm mot sør. I 1904 brant kirken og bare murene stod igjen. Kirken ble gjenoppbygget med bruk av de gamle murene. I gjenoppbyggingen 1904-1907 ble interiøret søkt gjenskapt tilsvarende det gamle inventaret fra 1630-tallet. Alt inventar er rikt utskåret i eik og står umalt. I det eldste koret mot øst står et alter og gravplate av marmor fra middelalderen. Kilde: Ekroll, Ø. (2012) Sunnmørskyrkjene – historie, kunst og arkitektur
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: 4 gravsteiner fra middelalderen S for Ø-fløyen, 2 kisteformede av marmor, typen med opprettstående endestykker fra romansk tid, 2 trapezformede av kleber, den ene med innrisset korsfestelsesmotiv, høymiddelalder. Alterplate i marmor med relikviegjemme. Kirkegård N for kirken ca 150 år eldre enn steinkirken.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2043.6324462890625
SHAPE.STLength(): 172.07925090067087
Polygon:
[48899.17650000006, 6956784.881000001] , [48894.21100000013, 6956786.250500001] , [48889.22649999987, 6956787.631999999] more...

OBJECTID: 35970
Navn: null
LokalitetID: 84406
LokalitetNavn: Mathiaskirken kirkested
FylkeID: 15
Fylke: Møre og Romsdal
KommuneID: 1504
Kommune: Ålesund
KategoriID: L-KRK
Kategori: Kirkested
ArtID: 20103
Art: Kirkested
OpprinneligFunksjonID: 2700
OpprinneligFunksjon: Religion
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Ruinene var fortsatt synlige i første halvdel av 1800-tallet, og trolig er det denne som er dokumentert under låvebrua på prestegården ¿ sør for nåværende kirke ¿ og seinere fjernet. Den var en langkirke i stein med rektangulært skip og rektangulært, smalere kor, muligens også fra 1100-tallet, og trolig har også denne kirken vært utvendig kledd med marmorkvader (Kloster 1957:360f). Ut fra innførselen i Aslak Bolts jordebok 1432 (s. 135) (første og siste omtale av kirken) var Matheuskirken i Borgund allerede da lagt øde, da dens fabricagods på dette tidspunkt lå til domkirken.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.999908447265625
SHAPE.STLength(): 6.211565982027553
Polygon:
[48914.00009999983, 6956732.0] , [48913.86610000022, 6956731.5] , [48913.50009999983, 6956731.134] more...

OBJECTID: 37337
Navn: null
LokalitetID: 84838
LokalitetNavn: Kristkirken kirkested
FylkeID: 15
Fylke: Møre og Romsdal
KommuneID: 1504
Kommune: Ålesund
KategoriID: L-KRK
Kategori: Kirkested
ArtID: 20103
Art: Kirkested
OpprinneligFunksjonID: 2700
OpprinneligFunksjon: Religion
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Eldste omtale av kirke og prest er i 1309 (Christ kierche, DN XV:1), da de fikk en testamentarisk gave fra ridderen Bjarne Audunsson. Kristkirken sto på (gnr. 43) Borgund. Den var en steinkirke fra andre halvdel av 1100-tallet, og den var utvendig og i samtlige veggåpninger kledd med marmorkvader. Skipet var rektangulært og koret rektangulært og smalere. Trolig er det dennes ruin som er belagt rett nedenfor prestegårdslåven, sørsørøst for nåværende kirke, men ruinen er nå fjernet (Kloster 1957:360ff). Ut fra innførselen i Aslak Bolts jordebok 1432 (s. 131, 136) var Kristkirken i Borgund allerede da lagt øde, da dens fabricagods på dette tidspunkt lå til domkirken.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.999908447265625
SHAPE.STLength(): 6.211565982027553
Polygon:
[48977.00009999983, 6956726.0] , [48976.86610000022, 6956725.5] , [48976.50009999983, 6956725.134] more...

OBJECTID: 130349
Navn: null
LokalitetID: 147324
LokalitetNavn: Fetts fk. nr. 2
FylkeID: 15
Fylke: Møre og Romsdal
KommuneID: 1519
Kommune: Volda
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Funnkartet nr. 2. Bnr. 3. Steinalderbuplass på Karleteigen ei 100 m NV for stova. Der låg B 9044, B 9578 og B 9950 på eit lite område i åker ei 15 m o. h. i dyrkingslaget. Slipeplate låg lenger oppe, i bakken nedanfor løa.
AnsvarligOrganisasjon: møre og romsdal fylke
RegistrertAvPerson: Ikke utfylt!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: B 9044: En hel del avfall og naturstein av flint, kvarts, bergkrystall o. a. Deriblandt er også to retusjerte flintstykker. Funnet på et lite område på samme gård Høystølen, i samme åker, ca. 15 m o. h. Blandt stykkene lå også et planslipt firkantet stykke marmor med avskårete hjørner og kanter. 2,1 cm langt. B 9578: Vannslitt flintklump med stor flekk av kalkskorpe, med avspaltninger, men utenvidere spor etter tildannelse som redskap. 8,8 cm lang. Funnet av KALDHOL på Velsvik, Dalsfjord s., Volda p., Sunnmøre, gnr. 167, 13 m o. h. B9950 b: To flintflekker, den ene grå med store hakk i kantene, den andre gulkvit. 5,7 og 4 cm lange. B9950 a: Liten kjerne av lysegrå flint, rektangulært tverrsnitt. 3,6 cm lang. B9950 d: To sammenhørende deler av slipeplate av sandstein, spaltet etter flasken. B9950 c: Stykke bergkrystall|Fem små stykker flint
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99952697753906
SHAPE.STLength(): 31.0581885371479
Polygon:
[25557.300099999644, 6929916.8999999985] , [25556.63009999972, 6929914.3999999985] , [25554.800099999644, 6929912.569800001] more...