ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token

Query: Lokaliteter (ID: 4)

Where:
Text:
Object IDs:
Time:
Input Geometry:
Geometry Type:
Input Spatial Reference:
Spatial Relationship:
Relation:
Out Fields:
Return Geometry: True   False
Max Allowable Offset:
Geometry Precision:
Output Spatial Reference:
Return IDs Only: True   False
Return Count Only: True   False
Order By Fields:
Group By Fields (For Statistics):
Output Statistics:
ReturnZ: True   False
ReturnM: True   False
Geodatabase Version Name:
Return Distinct Values: True   False
Format:
# records: 4

OBJECTID: 29220
Navn: null
LokalitetID: 86201
LokalitetNavn: NORDRE SKØYEN
FylkeID: 3
Fylke: Oslo
KommuneID: 301
Kommune: Oslo
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20116
Art: Gårdstun
OpprinneligFunksjonID: 2500
OpprinneligFunksjon: Landbruk
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: SAM
Vernestatus: Fredet (ulike vernetyper på enkeltminnene)
Beskrivelse: Nordre Skøyen ligger på et markant høydedrag, Skøyenåsen, øst for Bryn. Nord på anlegget ligger en gravhaug, som sammen med gravhaugen på Søndre Skøyen og middelalderveifaret over åsen, illustrerer anleggets betydning i over tusen år. Langs deler av veifaret går en lang lindeallé, en av landets staseligste. Den ble plantet av gårdeier Jess Carlsen omkring 1750, og har opprinnelig vært styvet, men er nå forvokst. Gårdsanlegget ligger midt på høyden, i flukt med alleen, og har vid utsikt mot byen og fjorden. Bebyggelsen består i dag av en vinkelformet énetasjes hovedbygning, et toetasjes stabbur, og kun rester av låvebrua i øst. Hovedbygningen er av panelt tømmer og utmerker seg med sine to middelalderinspirerte murte tårn og det sentrale midtpartiet med tverrstilt ark og innredet 2. etasje. Tunet har opprinnelig vært brolagt med kuppelstein, men er i dag gruslagt. Nord på anlegget ligger et par trehus, blant annet eldre drengestue.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: På 1200-tallet lå gården under Nonneseter kloster, makeskiftet til biskopen på 1300-tallet. Etter reformasjonen kom gården under Kronen. Gården var delt i en østre og vestre gård, der dagens Nordre er tidligere østre. Vestre gård forsvant på 1700-tallet, arealet var drevet sammen med østre siden 1560. I 1663 ble gården solgt til assesor K. Franssøn, og ble nesten i 250 år i privat eie. De fineste familier i Christiania eide gården. I 1674 kjøpte postmester Anders Boysen gården og oppførte et trefløyet anlegg. Første byggetrinn tilsvarte trolig to store stuer over de gamle kjellerne, med kjøreport mellom og sal over. Tunet dannet en åpen firkant med tre fløyer og låven som avgrensing i øst. Deler av dette anlegget inngår trolig i dagens hovedfløy. Kjelleren kan ha spor etter middelalder, muligens har det stått et steinhus her. Omkring 1760 oppgraderte Christiania-kjøpmann Jess Carlsen anlegget, hovedbygningen fikk dagens fasadeutforming. I 1771 hadde gården ti husmannsplasser. Gården var en periode i familien Plöens eie, før den ble overtatt av Nicolai Emanuel de Thygeson, som i 1805 giftet seg med Louise Plöen. Han bedrev et rikt selskapsliv. I 1842 ble gården delt i Søndre og Nordre, sistnevnte kalt hovedgård. I 1850 ble eiendommen solgt til bonden Ole Petter Aas. I hans tid ble det gjort bygningsmessige endringer. Gården ble overtatt av Aker kommune 1910, og drevet fram til 1939. Da ble låven revet. I denne perioden ble eiendommen utparsellert til boliger, men en park på ca. 147 mål er beholdt rundt gården. Gården ble okkupert av tyskerne under krigen. De rev nordfløyen og bygde en ny ment som bolig for den NS-innsatte ordfører Stenersen. Han rakk ikke flytte inn før freden kom. I 1946-51 ble hovedbygningen utleid som hybler for studenter. I 1953 ble bygningen tatt i bruk som samfunnshus. I dag driver Foreningen for Nordre Skøyen Hovedgård selskapslokaler i hovedfløyen, mens nordfløyen er innredet som bestyrerbolig og barnehage.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 1
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 819.3009033203125
SHAPE.STLength(): 156.803362558899
Polygon:
[266707.85450000037, 6648447.779100001] , [266707.8546000002, 6648447.7892] , [266708.2269000001, 6648484.530200001] more...

OBJECTID: 29221
Navn: null
LokalitetID: 86201
LokalitetNavn: NORDRE SKØYEN
FylkeID: 3
Fylke: Oslo
KommuneID: 301
Kommune: Oslo
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20116
Art: Gårdstun
OpprinneligFunksjonID: 2500
OpprinneligFunksjon: Landbruk
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: SAM
Vernestatus: Fredet (ulike vernetyper på enkeltminnene)
Beskrivelse: Nordre Skøyen ligger på et markant høydedrag, Skøyenåsen, øst for Bryn. Nord på anlegget ligger en gravhaug, som sammen med gravhaugen på Søndre Skøyen og middelalderveifaret over åsen, illustrerer anleggets betydning i over tusen år. Langs deler av veifaret går en lang lindeallé, en av landets staseligste. Den ble plantet av gårdeier Jess Carlsen omkring 1750, og har opprinnelig vært styvet, men er nå forvokst. Gårdsanlegget ligger midt på høyden, i flukt med alleen, og har vid utsikt mot byen og fjorden. Bebyggelsen består i dag av en vinkelformet énetasjes hovedbygning, et toetasjes stabbur, og kun rester av låvebrua i øst. Hovedbygningen er av panelt tømmer og utmerker seg med sine to middelalderinspirerte murte tårn og det sentrale midtpartiet med tverrstilt ark og innredet 2. etasje. Tunet har opprinnelig vært brolagt med kuppelstein, men er i dag gruslagt. Nord på anlegget ligger et par trehus, blant annet eldre drengestue.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: På 1200-tallet lå gården under Nonneseter kloster, makeskiftet til biskopen på 1300-tallet. Etter reformasjonen kom gården under Kronen. Gården var delt i en østre og vestre gård, der dagens Nordre er tidligere østre. Vestre gård forsvant på 1700-tallet, arealet var drevet sammen med østre siden 1560. I 1663 ble gården solgt til assesor K. Franssøn, og ble nesten i 250 år i privat eie. De fineste familier i Christiania eide gården. I 1674 kjøpte postmester Anders Boysen gården og oppførte et trefløyet anlegg. Første byggetrinn tilsvarte trolig to store stuer over de gamle kjellerne, med kjøreport mellom og sal over. Tunet dannet en åpen firkant med tre fløyer og låven som avgrensing i øst. Deler av dette anlegget inngår trolig i dagens hovedfløy. Kjelleren kan ha spor etter middelalder, muligens har det stått et steinhus her. Omkring 1760 oppgraderte Christiania-kjøpmann Jess Carlsen anlegget, hovedbygningen fikk dagens fasadeutforming. I 1771 hadde gården ti husmannsplasser. Gården var en periode i familien Plöens eie, før den ble overtatt av Nicolai Emanuel de Thygeson, som i 1805 giftet seg med Louise Plöen. Han bedrev et rikt selskapsliv. I 1842 ble gården delt i Søndre og Nordre, sistnevnte kalt hovedgård. I 1850 ble eiendommen solgt til bonden Ole Petter Aas. I hans tid ble det gjort bygningsmessige endringer. Gården ble overtatt av Aker kommune 1910, og drevet fram til 1939. Da ble låven revet. I denne perioden ble eiendommen utparsellert til boliger, men en park på ca. 147 mål er beholdt rundt gården. Gården ble okkupert av tyskerne under krigen. De rev nordfløyen og bygde en ny ment som bolig for den NS-innsatte ordfører Stenersen. Han rakk ikke flytte inn før freden kom. I 1946-51 ble hovedbygningen utleid som hybler for studenter. I 1953 ble bygningen tatt i bruk som samfunnshus. I dag driver Foreningen for Nordre Skøyen Hovedgård selskapslokaler i hovedfløyen, mens nordfløyen er innredet som bestyrerbolig og barnehage.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 1
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 9173.15185546875
SHAPE.STLength(): 665.3262226262534
Polygon:
[266690.18099999987, 6648493.423900001] , [266690.1819000002, 6648493.4673] , [266692.4846000001, 6648546.428200001] more...

OBJECTID: 29222
Navn: null
LokalitetID: 86201
LokalitetNavn: NORDRE SKØYEN
FylkeID: 3
Fylke: Oslo
KommuneID: 301
Kommune: Oslo
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20116
Art: Gårdstun
OpprinneligFunksjonID: 2500
OpprinneligFunksjon: Landbruk
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: SAM
Vernestatus: Fredet (ulike vernetyper på enkeltminnene)
Beskrivelse: Nordre Skøyen ligger på et markant høydedrag, Skøyenåsen, øst for Bryn. Nord på anlegget ligger en gravhaug, som sammen med gravhaugen på Søndre Skøyen og middelalderveifaret over åsen, illustrerer anleggets betydning i over tusen år. Langs deler av veifaret går en lang lindeallé, en av landets staseligste. Den ble plantet av gårdeier Jess Carlsen omkring 1750, og har opprinnelig vært styvet, men er nå forvokst. Gårdsanlegget ligger midt på høyden, i flukt med alleen, og har vid utsikt mot byen og fjorden. Bebyggelsen består i dag av en vinkelformet énetasjes hovedbygning, et toetasjes stabbur, og kun rester av låvebrua i øst. Hovedbygningen er av panelt tømmer og utmerker seg med sine to middelalderinspirerte murte tårn og det sentrale midtpartiet med tverrstilt ark og innredet 2. etasje. Tunet har opprinnelig vært brolagt med kuppelstein, men er i dag gruslagt. Nord på anlegget ligger et par trehus, blant annet eldre drengestue.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: På 1200-tallet lå gården under Nonneseter kloster, makeskiftet til biskopen på 1300-tallet. Etter reformasjonen kom gården under Kronen. Gården var delt i en østre og vestre gård, der dagens Nordre er tidligere østre. Vestre gård forsvant på 1700-tallet, arealet var drevet sammen med østre siden 1560. I 1663 ble gården solgt til assesor K. Franssøn, og ble nesten i 250 år i privat eie. De fineste familier i Christiania eide gården. I 1674 kjøpte postmester Anders Boysen gården og oppførte et trefløyet anlegg. Første byggetrinn tilsvarte trolig to store stuer over de gamle kjellerne, med kjøreport mellom og sal over. Tunet dannet en åpen firkant med tre fløyer og låven som avgrensing i øst. Deler av dette anlegget inngår trolig i dagens hovedfløy. Kjelleren kan ha spor etter middelalder, muligens har det stått et steinhus her. Omkring 1760 oppgraderte Christiania-kjøpmann Jess Carlsen anlegget, hovedbygningen fikk dagens fasadeutforming. I 1771 hadde gården ti husmannsplasser. Gården var en periode i familien Plöens eie, før den ble overtatt av Nicolai Emanuel de Thygeson, som i 1805 giftet seg med Louise Plöen. Han bedrev et rikt selskapsliv. I 1842 ble gården delt i Søndre og Nordre, sistnevnte kalt hovedgård. I 1850 ble eiendommen solgt til bonden Ole Petter Aas. I hans tid ble det gjort bygningsmessige endringer. Gården ble overtatt av Aker kommune 1910, og drevet fram til 1939. Da ble låven revet. I denne perioden ble eiendommen utparsellert til boliger, men en park på ca. 147 mål er beholdt rundt gården. Gården ble okkupert av tyskerne under krigen. De rev nordfløyen og bygde en ny ment som bolig for den NS-innsatte ordfører Stenersen. Han rakk ikke flytte inn før freden kom. I 1946-51 ble hovedbygningen utleid som hybler for studenter. I 1953 ble bygningen tatt i bruk som samfunnshus. I dag driver Foreningen for Nordre Skøyen Hovedgård selskapslokaler i hovedfløyen, mens nordfløyen er innredet som bestyrerbolig og barnehage.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 1
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 129.818115234375
SHAPE.STLength(): 45.023064861709344
Polygon:
[266762.30310000014, 6648600.0022] , [266762.3032999998, 6648600.022500001] , [266762.5493999999, 6648612.1263999995] more...

OBJECTID: 29223
Navn: null
LokalitetID: 86201
LokalitetNavn: NORDRE SKØYEN
FylkeID: 3
Fylke: Oslo
KommuneID: 301
Kommune: Oslo
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20116
Art: Gårdstun
OpprinneligFunksjonID: 2500
OpprinneligFunksjon: Landbruk
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: SAM
Vernestatus: Fredet (ulike vernetyper på enkeltminnene)
Beskrivelse: Nordre Skøyen ligger på et markant høydedrag, Skøyenåsen, øst for Bryn. Nord på anlegget ligger en gravhaug, som sammen med gravhaugen på Søndre Skøyen og middelalderveifaret over åsen, illustrerer anleggets betydning i over tusen år. Langs deler av veifaret går en lang lindeallé, en av landets staseligste. Den ble plantet av gårdeier Jess Carlsen omkring 1750, og har opprinnelig vært styvet, men er nå forvokst. Gårdsanlegget ligger midt på høyden, i flukt med alleen, og har vid utsikt mot byen og fjorden. Bebyggelsen består i dag av en vinkelformet énetasjes hovedbygning, et toetasjes stabbur, og kun rester av låvebrua i øst. Hovedbygningen er av panelt tømmer og utmerker seg med sine to middelalderinspirerte murte tårn og det sentrale midtpartiet med tverrstilt ark og innredet 2. etasje. Tunet har opprinnelig vært brolagt med kuppelstein, men er i dag gruslagt. Nord på anlegget ligger et par trehus, blant annet eldre drengestue.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: På 1200-tallet lå gården under Nonneseter kloster, makeskiftet til biskopen på 1300-tallet. Etter reformasjonen kom gården under Kronen. Gården var delt i en østre og vestre gård, der dagens Nordre er tidligere østre. Vestre gård forsvant på 1700-tallet, arealet var drevet sammen med østre siden 1560. I 1663 ble gården solgt til assesor K. Franssøn, og ble nesten i 250 år i privat eie. De fineste familier i Christiania eide gården. I 1674 kjøpte postmester Anders Boysen gården og oppførte et trefløyet anlegg. Første byggetrinn tilsvarte trolig to store stuer over de gamle kjellerne, med kjøreport mellom og sal over. Tunet dannet en åpen firkant med tre fløyer og låven som avgrensing i øst. Deler av dette anlegget inngår trolig i dagens hovedfløy. Kjelleren kan ha spor etter middelalder, muligens har det stått et steinhus her. Omkring 1760 oppgraderte Christiania-kjøpmann Jess Carlsen anlegget, hovedbygningen fikk dagens fasadeutforming. I 1771 hadde gården ti husmannsplasser. Gården var en periode i familien Plöens eie, før den ble overtatt av Nicolai Emanuel de Thygeson, som i 1805 giftet seg med Louise Plöen. Han bedrev et rikt selskapsliv. I 1842 ble gården delt i Søndre og Nordre, sistnevnte kalt hovedgård. I 1850 ble eiendommen solgt til bonden Ole Petter Aas. I hans tid ble det gjort bygningsmessige endringer. Gården ble overtatt av Aker kommune 1910, og drevet fram til 1939. Da ble låven revet. I denne perioden ble eiendommen utparsellert til boliger, men en park på ca. 147 mål er beholdt rundt gården. Gården ble okkupert av tyskerne under krigen. De rev nordfløyen og bygde en ny ment som bolig for den NS-innsatte ordfører Stenersen. Han rakk ikke flytte inn før freden kom. I 1946-51 ble hovedbygningen utleid som hybler for studenter. I 1953 ble bygningen tatt i bruk som samfunnshus. I dag driver Foreningen for Nordre Skøyen Hovedgård selskapslokaler i hovedfløyen, mens nordfløyen er innredet som bestyrerbolig og barnehage.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 1
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 158.88037109375
SHAPE.STLength(): 48.859770533136476
Polygon:
[266733.4611999998, 6648436.4211] , [266733.46329999994, 6648436.486500001] , [266733.46449999977, 6648436.5022] more...