ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token

Query: Lokaliteter (ID: 4)

Where:
Text:
Object IDs:
Time:
Input Geometry:
Geometry Type:
Input Spatial Reference:
Spatial Relationship:
Relation:
Out Fields:
Return Geometry: True   False
Max Allowable Offset:
Geometry Precision:
Output Spatial Reference:
Return IDs Only: True   False
Return Count Only: True   False
Order By Fields:
Group By Fields (For Statistics):
Output Statistics:
ReturnZ: True   False
ReturnM: True   False
Geodatabase Version Name:
Return Distinct Values: True   False
Format:
# records: 91

OBJECTID: 112598
Navn: null
LokalitetID: 31986
LokalitetNavn: Vard(e)fjellet
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På en mindre, men markert, temmelig flat knaus, lengst i N og høyest på knausen: 1. Rundrøys, klart markert. Bygget hovedsaklig av mellomstor rundkamp i et par lag. Overflaten ujevn, men røysen sannsynligvis urørt. Bevokst med lyng, lav og gress, samt en bjerk. D 7m, h 0,25m Kant i kant og S for 1, og noe lavere enn denne: 2. Rundrøys, helt som 1. Urørt. Lavbevokst. Lyng rundt kanten. Gran i S-kant. D 7m, h 0,2m. På stubbe inntil granen ligger en stein. Delemerke? 1,5m V for 1 stikker noen rundkamp i dagen på knausens S-kant. Del av røys? Ikke målbar.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.9998779296875
SHAPE.STLength(): 6.211565982027553
Polygon:
[280321.00009999983, 6661327.0] , [280320.8661000002, 6661326.5] , [280320.50009999983, 6661326.134] more...

OBJECTID: 130983
Navn: null
LokalitetID: 52128
LokalitetNavn: Gran store
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i N på høyeste del av ryggen: 1. Rundhaug, klart markert og tydelig i terrenget. Bygd av jord. Toppen avflatet Her krater med rette kanter, d 2m, dybde 1,5m. Ser ut til å være av nyere dato. Noe jord er også fjernet i N. Haugen er bevokst med grantrær. D ca 12m, h ca 2m. 2 m S for 1: 2. Rundhaug. Noe uklart markert, men tydelig i terrenget. Bygd av jord. Jevnt avrundet. Urørt. Gran- og løvtrær. D 7m, h 0,5m. 1m S for 2: 3. Rundhaug. Klart markert og tydelig i terrenget. Bygd av jord. Jevnt avrundet. Urørt. Bevokst med gress, gran- og løvtrær. D 9m, h 1,7m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Harald O Skar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 483.5
SHAPE.STLength(): 102.96888589732036
Polygon:
[282871.0, 6662885.9999] , [282873.0, 6662884.9999] , [282874.0, 6662878.9999] more...

OBJECTID: 45954
Navn: null
LokalitetID: 51714
LokalitetNavn: Åmot østre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Spinnehjul av mørk grå kleber med lysere grå spetter. Godt bevart. D 3,7cm, h 1,5cm, hullet d 1,1cm. Se skisse. Funnet på planert bakke under gjødselspredning ca 1937. Finner Tor Knudsøn, 2022 Gjerdrum.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[279109.50009999983, 6668694.0] , [279109.4331, 6668693.75] , [279109.25009999983, 6668693.567] more...

OBJECTID: 38692
Navn: null
LokalitetID: 70567
LokalitetNavn: Østjordhaugen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Stridsøks av jern sterkt forrustet, men godt bevart. Yja. Funnet av Henry Hønsen ca 1925-26. Oppbevares av finnerens bror, Svein Hønsen, 2022 Gjerdrum Meldt Avdelingsansvarlig 18.02.1975. Se skisse.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[280126.50009999983, 6665641.0] , [280126.4331, 6665640.75] , [280126.25009999983, 6665640.567] more...

OBJECTID: 172635
Navn: null
LokalitetID: 2933
LokalitetNavn: Frogner nordre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Den fjernede haug er antagelig identisk med Litt: NØ for kirken rett overfor Torvald Frogners haug, på S-siden av veien Ø over ligger i et lite skogsterreng, en liten urørt haug. UO top ark: J. Petersen. Notater om gravhauger av 23.10.1915.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[283077.00009999983, 6660337.0] , [283076.3300999999, 6660334.5] , [283074.50009999983, 6660332.6698] more...

OBJECTID: 742
Navn: null
LokalitetID: 70564
LokalitetNavn: Flatner store
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20202
Art: Avkreftet kulturminne
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Rund haug av leirjord. Tydelig i terrenget, men noe uklart markert. Har muligens blitt noe uyjevnet pga overpløyning. Gressbevokst. D ca 22m, h 2m. Aksel Flatner, Flatner 32/3 forteller at haugen har vært kalt "Gravhaugen". Den er imidlertid en klar naturdannelse.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 163.800048828125
SHAPE.STLength(): 59.24550965689524
Polygon:
[278937.0999999996, 6661260.5999] , [278949.5, 6661242.199899999] , [278932.0999999996, 6661241.5999] more...

OBJECTID: 126489
Navn: null
LokalitetID: 21276
LokalitetNavn: Brushaugen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: 30m S for gravhaugene 015456: 2 nå fullstendig slettede hauger, antagelig runde. Den N-ligste lå her i eierens barndom.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 488.5
SHAPE.STLength(): 86.1338487524251
Polygon:
[282571.0, 6669097.9999] , [282572.0, 6669095.9999] , [282573.0, 6669091.9999] more...

OBJECTID: 89174
Navn: null
LokalitetID: 172671
LokalitetNavn: Kokegroplokalitet
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Lokaliteteten består av to kokegroper.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Linda Arnestad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 9.7896728515625
SHAPE.STLength(): 11.42543119911979
Polygon:
[279559.05090000015, 6666092.5890999995] , [279559.18290000036, 6666093.403000001] , [279559.5228000004, 6666094.0879] more...

OBJECTID: 107162
Navn: null
LokalitetID: 41984
LokalitetNavn: Brushaugen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Feltet består av 8 sikre hauger, hvorav 2 langhauger, 6 rundhauger. Dessuten finnes i feltets N-kant en rund forhøyning markert med voll og med grunn grop i midten, d 4m, h 0,2m. Usiker som fornminner. Tomt etter maurtue? Kullmile? Videre i feltets SV-lige utløper 2 svære groper nå fyllt med søppel og overgrodd med løvkratt, som kan være 2 helt utgravde gravhauger. De sikre haugene er alle samlet i en klynge. De er med et unntak, den ene langhaugen, meget klart markert, toppede, rundhaugene sterkt toppede, bygget av sand. Feltets mest ruvende haug, d 12m, h 2,5m, som ligger i V-kant, er markert med en 2m br, 0,5-0,75m h "brett", unntatt på Ø-siden, hvor en annen rundhaug ligger inntil. Alle rundhaugene har store krater eller groper i midten, noen med sjakt ut til siden, tvm inntil 3m, dybde inntil 1,5m. Haugen inntil den største haugens Ø-kant er utgravd med 3 sjakter mot midten, hvor krater. Rundhaugene måler gjennomgående 7-14m, h 0,7-2,5m. Langhaugene i feltets SØ-kant, er begge urørte; den minste NNØ for den største, nokså uklart markert, l N-S 14m, br 4,5m, h 1,5m, l NNØ-SSV 7m, br 3,5m, h 0,3m. Alle haugene er bevokst med trær og har sparsom bunnvegetasjon av gress og lyng. Akershus fylkeskommune satte opp informasjonsskilt i 2010, ved Stashaugen.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 1
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2946.5274658203125
SHAPE.STLength(): 210.37473488869784
Polygon:
[282536.06319999974, 6669193.259] , [282530.57820000034, 6669193.082] , [282523.3239000002, 6669193.6129] more...

OBJECTID: 98457
Navn: null
LokalitetID: 101582
LokalitetNavn: Børke
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Dolk av medium kvalitet grå flint med en mørk urenhet ved skaftet. Det innleverte eksemplaret er trolig av type II, men med innslag av type III. Litt vanskelig å definere ettersom dolken mulig er svært nedskjerpet. Spissen er knukket av, og enden er tydelig brukt til ildslagning. Mål: 11,5 cm lang, 3,4 cm bred over eggen, og 1,2 cm tykk.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ingunn Beyer Hansen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C56551, foto: Cf31500_418 og Cf31500_419
Historikk: Det er levert inn en flintdolk av Harald Økern, funnet på Børke gård i Frogner, Sørum kommune, Akershus fylke. Funnet ble levert til Ingunn Beyer Hansen (Afk) i forbindelse med kulturminneregistrering ved Sørum skole der Harald Økern er vaktmester. Han har fortalt at han fant dolken ved graving av en en grunn grøft i åkeren sin, omlag 25 meter nordøst for låven på Børke østre, ved foten av en markant kolle.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.1057829905963183
Polygon:
[282679.6001000004, 6659260.1] , [282679.53309999965, 6659259.85] , [282679.3501000004, 6659259.666999999] more...

OBJECTID: 89166
Navn: null
LokalitetID: 172668
LokalitetNavn: Kokegroplokalitet
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Lokaliteten består av en kokegrop.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Linda Arnestad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.4510498046875
SHAPE.STLength(): 2.38359930889916
Polygon:
[279169.3459000001, 6665683.2687] , [279169.4117999999, 6665683.2629] , [279169.47580000013, 6665683.2457] more...

OBJECTID: 35950
Navn: null
LokalitetID: 84251
LokalitetNavn: Gjerdrum kirkested
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-KRK
Kategori: Kirkested
ArtID: 20103
Art: Kirkested
OpprinneligFunksjonID: 2700
OpprinneligFunksjon: Religion
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: SAM
Vernestatus: Fredet (ulike vernetyper på enkeltminnene)
Beskrivelse: Gjerdrum kirke som brant ned i 1684 var en trekirken som kan ha vært fra middelalderen. Den var blitt utvidet til korskirke 1674 og gjenoppbygget i 1686. Nåværende kirke ble reist i 1686 og er laftet opp som korskirke med takrytter over krysset. Den har sakristi øst for koret og våpenhus foran vestgavlen. I 1859-61 gjennomgikk kirken større endringer og reparasjoner, etter forslag av ark. Gulbrandsen. På den tid må kirken ha fått ny kledning utvendig og innvendig, ny himling og nye dører og vinduer. Det var trolig også da dagens sakristi øst for koret ble reist. Interiøret bærer preg av flere restaureringer. Benker og galleri er fra reparasjonen 1859-61, som ble foretatt etter forslag av ark. Gulbrandsen. Kirkens altertavle og prekestol er begge fra 1686, og ble skåret av treskjærer Johannes Skråstad. Døpefonten i tre er fra slutten av 1600-tallet. Kilde: www.norgeskirker.no
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2198.26318359375
SHAPE.STLength(): 187.14561602511716
Polygon:
[282461.2407999998, 6667902.170499999] , [282461.7000000002, 6667901.914000001] , [282461.96559999976, 6667901.459899999] more...

OBJECTID: 89017
Navn: null
LokalitetID: 173636
LokalitetNavn: Kokegroplokalitet
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten består av to kokegroper. Lokaliteten ligger på en plan høyde 164 meter over havet. Den ligger nord for det eksisterende avfallsanlegget og avgrenses i nordvest av en ravinedal. Kokegropene ble funnet under maskinell sjakting med 14 meters avstand, under et matjordlag på 30-35 cm dybde. Størrelsen på lokaliteten er på ca 360 kvadratmeter.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Kristine Ledsten
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 319.335693359375
SHAPE.STLength(): 67.58194539272056
Polygon:
[280888.1679999996, 6658764.2874] , [280889.9115000004, 6658766.2863] , [280891.81630000006, 6658768.030300001] more...

OBJECTID: 63467
Navn: null
LokalitetID: 180750
LokalitetNavn: Bjerke vestre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for fragment av seletøy til hest av bronse. Funnet ved metallsøk av Arild Haugli. Innlevert til Akershus fylkeskommune.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Lars Søgaard Sørensen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 25.6219482421875
SHAPE.STLength(): 17.966467966895383
Polygon:
[283017.1348000001, 6660198.1534] , [283017.62600000016, 6660198.0649999995] , [283018.0943999998, 6660197.8927] more...

OBJECTID: 53142
Navn: null
LokalitetID: 12732
LokalitetNavn: Åmot vestre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Tverrhakke av jern, sterkt forrustet. Neppe oldfunn. Oppbevares på gården. Se skisse 1:1. Funnet under pløyning på Smierabben. Her har i eldre tid ligget en smie. Sammesteds funnet hesteskog og et bissel av jern. Sistnevnte forlagt.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[278158.50009999983, 6668637.0] , [278158.4331, 6668636.75] , [278158.25009999983, 6668636.567] more...

OBJECTID: 34610
Navn: null
LokalitetID: 80226
LokalitetNavn: Nordenga
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: C32855 Nakkeparti av skafthulløks av grå bergart. Nakken er avrundet. Øksa er brukket på tvers over skafthullet. St lengde 6,7cm, st br 6,6cm. Funnet under pløyning våren 1969 av Gunnar Dahle. Gave. Levert UO 06.11.1970.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C32855
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[282271.50009999983, 6668213.0] , [282271.4331, 6668212.75] , [282271.25009999983, 6668212.567] more...

OBJECTID: 153826
Navn: null
LokalitetID: 214349
LokalitetNavn: Bosetning-aktivitetsområde
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Bostningssområde med 16 kokegroper, 4 stolpehull og 2 nedgravninger. Lokaliteten er ikke avgrenset mot vest, da tiltaket omfatter kun en anleggsvei. Stolpehullene er lokalisert lengst nord på lokaliteten. Undersøkt av KHM 2016.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Christine Boon
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 872.1224365234375
SHAPE.STLength(): 227.46434138294092
Polygon:
[279106.56439999957, 6658105.712099999] , [279109.05399999954, 6658102.444499999] , [279113.87770000007, 6658093.730699999] more...

OBJECTID: 21005
Navn: null
LokalitetID: 147977
LokalitetNavn: Dyrkingsspor
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20158
Art: Dyrkingsspor
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Tidligere dyrkningsflate omkring 25x15 m og avgrenses av hagen på 58/11 i sør, tunet på 58/1 i øst, mer ulendt område på toppen av skråninga i vest. Mot nord er avgrensninga mer uklar. Dyrkningslaget er ca. 30 cm tykt og består av gråbrun sandblanda jord med en del nevestore stein. Undergrunnen er lys rødbrun sandjord. Enkelte teglbiter og brent leire ble påtruffet i dyrkningslaget. Det ble påvist to små rydningsrøyser mot toppen av skråninga utenfor vestkanten av dyrkningsflata.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Lisbeth Skogstrand
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 589.3746337890625
SHAPE.STLength(): 89.325479325593
Polygon:
[280597.4000000004, 6660089.899900001] , [280593.0, 6660087.399900001] , [280589.0, 6660085.299900001] more...

OBJECTID: 57885
Navn: null
LokalitetID: 31989
LokalitetNavn: Åmot vestre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Skafthulløks av grålig bergart. Den ene siden er ganske sterkt skadet med dype avslag. Bortsett fra noen mindre hakk i eggen er øksen ellers godt bevart. Prikkhugget, glattslipt mot eggen. Mål: St.l 17,2cm, st.b 6,7cm (over skafthullet)
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Funnet i veggen til en gammel låve som lå der den nåværende ligger. Oppbevares på gården. Se skisse.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[278832.50009999983, 6668344.0] , [278832.4331, 6668343.75] , [278832.25009999983, 6668343.567] more...

OBJECTID: 137810
Navn: null
LokalitetID: 70473
LokalitetNavn: Vardefjellet
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På en flat knaus og lengst N på denne: 1. Rundrøys, uklar markering i S-V, ellers klar. Tydelig i terrenget. Flat. Bygd av middelstor rundkamp. Stor blokk i V. Røysa synes noe omrotet i overflaten. Bevokst med mose, lyng og gran. D 8m, st h 1m. 4m S for 1 og på S-brinken av knausen: 2. Rundrøys. Uklart markert i N, ellers klart markert. Tydelig i terrenget. Flat Bygget av små og middelstor rundkamp. Noe bruddstein. Grop i V, d ca 2m, dybde 0,3m. Litt lyng og noen grantrær på røysa. D 9m, h 0,75m. Røysene ligger kloss i og på SV-siden av delet mot 83/21. 2015: Lokaliteten innmålt og gitt enkeltminnegeometri
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 199.513671875
SHAPE.STLength(): 59.14557259543114
Polygon:
[280770.6953999996, 6661407.7092] , [280768.6655000001, 6661406.576300001] , [280766.44689999986, 6661407.0011] more...

OBJECTID: 112667
Navn: null
LokalitetID: 31820
LokalitetNavn: Fløgstad
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Feltet består av 2 langhauger og 8 rundhauger. Alle er klart markerte. Bygd av sandjord. Bevokst med gress. Midt i feltet ligger den største og mest ruvende haugen. Krater, tvm 4m, dybde 2m, og sjakt , br 3m mot VNV. Haugens d 15m, h 3m. Umiddelbart NNØ for denne: Lav rundhaug. SØ-delen fjernet. D 6m. I feltets NØ-kant: 3 toppede rundhauger. Den Ø-ligste har krater, d 2m, dybde 0,7m, med 1,2m bred sjakt mot NV. Den V-forliggende er rasert mot S og SØ. Den tredje virker urørt. D 6-10m, h 0,8-2m. SSV for feltets største haug finnes 3 meget flate, men urørte hauger. D 5m, h 0,5-0,7m. De 2 langhaugene ligger S og SØ for den største haugen. De er orienterte hhv NNØ-SSV og N-S. Urørte. L 6-8m, br 4m, h 0,7-1m. Påvist av Olav Fløgstad, 2040 Kløfta.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1991.5
SHAPE.STLength(): 215.57735179360597
Polygon:
[283075.0, 6663634.9999] , [283073.0, 6663633.9999] , [283071.0, 6663632.9999] more...

OBJECTID: 146779
Navn: null
LokalitetID: 105891
LokalitetNavn: Røysfelt
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20169
Art: Røysfelt
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Lokaliteten ligger i dyrket mark 350 meter vestnordvest for tunet på 38/1 Høgslund. Mål: 230x170 cm. Oval form. Massene består av stein fra neve til hodestørrelse og sterkt kullblandet sand Strukturen er klart markert, men noe utflytende avgrenset. Undergrunnen rundt strukturen består av grågul grov sand. Datert til 1040 e.Kr-1260 e.Kr.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: linn johannessen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C56242 Kullprøve
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 153.8699951171875
SHAPE.STLength(): 46.17747397540245
Polygon:
[280143.0999999996, 6659156.9999] , [280143.7999999998, 6659152.399900001] , [280142.5, 6659147.199899999] more...

OBJECTID: 140344
Navn: null
LokalitetID: 136568
LokalitetNavn: Leirud vestre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Ved sjakting av åsen opp mot vestre Leirud vestre ble det avdekket en nedgravning med ukjent funksjon. Nedgravningen ligger i hellinga sør for tunet med god utsikt mot Leira i vest og jordene på Leirud i sør. Omkring 10 meter nord, på gårdstunet, ble det funnet fundamenter etter en nyere tids bygning med dertil tilhørende avfall i form av en moderne hesteskotang, nyere tids keramikk og tegl.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: August Baugstø Hanssen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 81.64990234375
SHAPE.STLength(): 32.14303392651376
Polygon:
[282675.5999999996, 6658351.899900001] , [282674.5999999996, 6658351.899900001] , [282673.7000000002, 6658352.199899999] more...

OBJECTID: 175953
Navn: null
LokalitetID: 31987
LokalitetNavn: Bjørkehaugen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Fjernet 1974: Rundhaug, klart markert, tydelig i terrenget. Sandjord. Haugen synes urørt, bortsett fra i V-kanten der den muligens er noe avskåret av dyrket mark. Ole Krogvold, fortalte det har stått en bjørk på toppen av den. Telefonledning over haugen i N-S-retning. D 20m, h 2m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.9993896484375
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[279634.00009999983, 6667729.0] , [279633.3300999999, 6667726.5] , [279631.50009999983, 6667724.6698] more...

OBJECTID: 89035
Navn: null
LokalitetID: 173637
LokalitetNavn: Kokegroplokalitet
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Lokaliteten består av en kokegrop, og ligger på en plan høyde nord for det eksisterende avfallsanlegget og avgrenses i nordvest av en ravinedal. Lokaliteten ligger 166 meter over havet. Funnet ble gjort under maskinell flateavdekking under et matjordlag på 30-35 cm dybde. Størrelsen på lokaliteten er på ca 5 kvadratmeter. Lokaliteten ble gravd ut i forbindelse med utvidet registrering.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Kristine Ledsten
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1.1416015625
SHAPE.STLength(): 3.79172928200334
Polygon:
[280845.5992999999, 6658794.6384] , [280845.70419999957, 6658794.6293] , [280845.80590000004, 6658794.602] more...

OBJECTID: 85365
Navn: null
LokalitetID: 113031
LokalitetNavn: Kokegroplokalitet
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten besto av to kokegroper.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ole Kjos
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 197.5899658203125
SHAPE.STLength(): 50.29952001940899
Polygon:
[278877.5999999996, 6660315.199899999] , [278878.4000000004, 6660314.899900001] , [278879.2000000002, 6660314.199899999] more...

OBJECTID: 166441
Navn: null
LokalitetID: 70562
LokalitetNavn: Vardefjellet
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På en liten, men markert bergknaus: Rundrøys, temmelig klart markert. Bygget av jevnstore bruddstein og rundkamp. I midten grunn forsenkning, tvm ca 2,5m. I dennes V-kant, blokk, l N-S 1,25m, st br ca 0,4m, h 0,42m. Røysen er bevokst med lav og litt lyng. Noen bartrær i kanten. Mindre furu i Ø-kant av forsenkningen. St d 15m, h 1m. 2008: Gravrøysen er klart markert, beliggende på en liten kolle, vest for en myr. Terrenget faller mot øst. Røysen har rund form, og en diameter på 12 meter. Består av fint samlet, mosegrodd bruddstein i størrelsen 30 cm til en meter, men hovedsaklig stein i dimensjonen 40 til 50 cm. Fremstår høyest sett mot vest, høyden målt i sør er 1,3 meter. Sentralt har røysen et lite søkk etter plyndring eller kollaps av gravkammeret. Det kan se ut som et par heller er flyttet fra kammeret, og indikerer i såfall plyndring av graven. Bevokst med furu og lyng.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 357.8199462890625
SHAPE.STLength(): 67.70795802377557
Polygon:
[280309.2999999998, 6661195.399900001] , [280312.4000000004, 6661196.0999] , [280316.0999999996, 6661195.799900001] more...

OBJECTID: 125256
Navn: null
LokalitetID: 22119
LokalitetNavn: Vard(e)fjellet, Heksebergfjellet
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På høyeste punkt og på en mindre, flat knaus, lengst i NNØ: 1. Rundrøys, klart markert og tydelig i terrenget. Bygd av større bruddstein. I NV-kanten kvadratisk rom, 2x2m, h 1m, bygd av stein fra røysen, dekket med bartak. Åpning mot NV med gang l 1,5m, h 0,5m. Røysen er ellers sterkt avflatet, men bunnlaget kan være urørt. Bevokst med litt mose, gress, lyng og et par graner. Mot ytterkantene rogn- og bjørkekratt. D 11m, h 0,5m. 45m SSV for 1:2. Rundrøys, noe uklart markert og tydelig i terrenget. Bygd av større bruddstein og rundkamp. Grop i midten med markert kant av oppkastede steiner, d 2m, dybde 0,25m. Bunnlaget av røysen kan være urørt. Bevokst med litt mose, gress og lyng. Rogn- og bjørkebusker mot ytterkantene. I Ø-kanten en klynge mindre graner. I S-kanten stolpestump (etter tidligere trig.tårn?). D 10m, h 0,5m. N-S-gående sti går mellom røys 1 og tårnet og passerer røys 2`s Ø-kant. Denne stien må uten tvil være et gammelt veifar. Den passere også en tredje røys 3325 F08 R02 58/3 i Skedsmo.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 803
SHAPE.STLength(): 154.82445371627216
Polygon:
[280808.0, 6662069.9999] , [280809.0, 6662071.9999] , [280810.0, 6662075.9999] more...

OBJECTID: 35252
Navn: null
LokalitetID: 94478
LokalitetNavn: Frogner Nordre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Det ble funnet under sjakting et klebersteinskår i pløyelaget. Største lengde: 33 mm, største bredde: 14 mm, største tykkelse: 8 mm. Sotet utside og konveks form.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Reidun Marie Aasheim
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C55520
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.9998779296875
SHAPE.STLength(): 6.211565981192637
Polygon:
[283047.2001, 6660147.800000001] , [283047.0661000004, 6660147.300000001] , [283046.7001, 6660146.934] more...

OBJECTID: 21006
Navn: null
LokalitetID: 147978
LokalitetNavn: Dyrkingsspor
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20158
Art: Dyrkingsspor
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Langs kanten av et nyetablert plantefelt ligger en 70 m lang N-S gående rekke av rydningsrøyser. De er små, består av morenestein og ligger med litt ujevne mellomrom. Sannsynligvis finnes det flere rydningsrøyser i området som er dekket av mose og gress og derfor ikke lot seg påvise ved registreringen.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Lisbeth Skogstrand
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 816.03515625
SHAPE.STLength(): 172.38214578095975
Polygon:
[280595.0, 6660047.299900001] , [280597.7000000002, 6660046.699899999] , [280600.0, 6660045.199899999] more...

OBJECTID: 58913
Navn: null
LokalitetID: 174868
LokalitetNavn: Gjerde/innhegning
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20222
Art: Gjerde/innhegning
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Lokaliteten består av et steingjerde og ligger på grensen mellom de to eiendommene 55/10 og 55/25. Trolig har gjerdet fungert som grensemarkør mellom eiendommene. Gjerdet strekker seg parallelt med en vedlikeholdt skigard mellom de to eiendommene. Vegetasjonen består av blandingsskog med overvekt av furu, og underdekket av lyng og mose. F1 Steingjerde Mål: 0,9-1,2 m bredt x 23 meter langt. 0,4-0,6 meter høyt. Gjerdet er bygd opp av runde stein på ca 15-50 cm i diameter. Steinen er delvis mosegrodd og det vokser mye bringebærkjerr og unge løvtrær i og rundt gjerdet.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ida Wankel
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 20.1298828125
SHAPE.STLength(): 44.33611561513093
Polygon:
[277603.7781999996, 6668248.4351] , [277603.54009999987, 6668247.7206999995] , [277599.4918999998, 6668249.467] more...

OBJECTID: 116506
Navn: null
LokalitetID: 20880
LokalitetNavn: Veianlegg
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 50m i ØNØ-lig retning på eiendommsskillet, fra hvor høyspentledning og eiendomsskillet krysser. Deretter 10m i N-lig retning. Her begynner hulveien. De V-ligste 50m går i VSV-ØNØ-lig retning. Deretter dreier den mot SSV-NNØ i ca 40m. 10m NØ for hulveien NØ-ligste ende renner en bekk (i bunnen av ravinen) På andre siden av bekken (i bunnen av ravinen). På andre siden av bekken går et veifar i SV-NØ-lig retning. Br 2-3m. Blir utydelig etter 60m. Kan muligens være en fortsettelse på hulveien. De nederste 40m av hulvien er best markert i terrenget med en avflatet V-form. Den er 2,5-3,5m fra kant til kant og fra 0,3-10m dyp. Like NV for hulveien går ytterligere et søkk som trolig er et vannsig. I mellom dette og hulveien går det et lite sidefar. (i hulveiens SV-ligste ende og 2m N for denne). Veien er merket X08 på plankart.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 181.9608154296875
SHAPE.STLength(): 185.16574824962316
Polygon:
[280025.1776999999, 6666073.6554000005] , [280041.6627000002, 6666085.3324] , [280051.14190000016, 6666112.1899999995] more...

OBJECTID: 57204
Navn: null
LokalitetID: 31258
LokalitetNavn: Funnsted
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: På flar åker funnet slagg. Merket X05
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[279694.50009999983, 6665469.0] , [279694.4331, 6665468.75] , [279694.25009999983, 6665468.567] more...

OBJECTID: 60785
Navn: null
LokalitetID: 76733
LokalitetNavn: Lysthaugen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: På en åkerholme av leirjord: Rundhaug, meget klart markert bortsett fra i NNV, hvor markeringen er mer uklar. Tydelig i terrenget. Synes noe avflatet på toppen. Bevokst med gress, spredte popler. Ut mot kanten løvtrær og gran. Mosegrodd, delvis morkne stammer på haugens platå. Mot S ingen trær. D 13m, h ca 0,75m-1m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 88.4400634765625
SHAPE.STLength(): 43.94352148450169
Polygon:
[280475.7999999998, 6666682.699899999] , [280481.2999999998, 6666669.4999] , [280465.4000000004, 6666675.4999] more...

OBJECTID: 36191
Navn: null
LokalitetID: 84548
LokalitetNavn: Heni kirkested
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-KRK
Kategori: Kirkested
ArtID: 20103
Art: Kirkested
OpprinneligFunksjonID: 2700
OpprinneligFunksjon: Religion
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: SAM
Vernestatus: Fredet (ulike vernetyper på enkeltminnene)
Beskrivelse: HENI STA. MARIA OG ST. MIKAEL, gnr. 65 Heni søndre (Heni sogn). Dagens kirke ble reist i 1864, trolig på samme tuft som den forrige (NK 208). Kirken står på (gnr. 65) Heni søndre, tett opp i tunet. Til opphavsgården da kirken ble reist må iregnes (dagens gnr. 67) Heni nordre, samt utfra lokaltopografi og gårdsgrenseløp trolig også (66) Korsmo, (64) Årstad, (16. 17) Vang nordre og søndre samt (18) Tveit. Det ble ikke ført prestbol til kirken i 1393 (RB 417), og det lå heller ingen bygselpart i Heni til mensa ved Gjerdrum hovedkirke på 1570-tallet (St. 103), og som kunne ha indikert et tidligere prestbol til kirken på Heni. Kirken ble i seinmiddelalder rimligvis betjent fra Gjerdrum hovedkirke. Et bruk av Heni nordre kalles (67/5) Munkeli, en antydning om tidligere stedfast nærvær av prest i middelalderen, muligens en form for prestebosted. Ifølge Rygh er Korsmo et nyere navn (NG 302), men om så var er ikke det til hinder for at en muntlig tradisjon først etter lang tid kan ha nedfelt seg i et matrikulert gårdsnavn. Korsmo kan eventuelt referere til stedet der det i middelalderen stod et kors i friluft.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1032.0355224609375
SHAPE.STLength(): 128.4707676041818
Polygon:
[280982.30950000044, 6668717.5777] , [280982.77410000004, 6668717.338500001] , [280983.0546000004, 6668716.897700001] more...

OBJECTID: 179826
Navn: null
LokalitetID: 51708
LokalitetNavn: Sørum søndre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Rundhaug, bygget av sandjord. Den er nå slettet og massene ble jevnet utover det kuperte jordet. Haugens dimensjoner ikke kjent. Det er ellers bare leirjord i denne delen av bygda.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 333.5
SHAPE.STLength(): 67.24858978014004
Polygon:
[282177.0, 6665064.9999] , [282175.0, 6665067.9999] , [282175.0, 6665071.9999] more...

OBJECTID: 64555
Navn: null
LokalitetID: 31988
LokalitetNavn: Lisbetekra
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Tillatt fjernet 1977: Lang haug, orientert NNV-SSØ tydelig i terrenget men uklart markert. Består av sandjord. Gressbevokst. Haugen er overpløyd og har opprinnelig vært ca 0,5m høyere. Mål: L ca 28m, br ca 16m, h 1m. Alf Kulsrud forteller at en tidligere nabo Inga Kulsrud har gjort funn på stedet. Det er ikke mulig å få nærmere opplysninger om dette. Haugen kan være noe usikker som fornminne. Kan være naturlig. 15-20m Ø for haugen har det ligget en ca 200 år gammel stue, som lokaliteten har sitt navn etter. I ca 1920 var området skogbevokst. Rettet til X på ajourført utgave av kartet 12.07.1978, E. Skjelsvik.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 329.0499267578125
SHAPE.STLength(): 82.80793981195046
Polygon:
[277678.4000000004, 6666517.799900001] , [277692.4000000004, 6666492.699899999] , [277665.4000000004, 6666494.0999] more...

OBJECTID: 125342
Navn: null
LokalitetID: 22111
LokalitetNavn: Torshov vestre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Rundhaug, uklart markert men tydelig i terrenget. Bygget av sandjord. Sterktødelagt av en nedgravning for kjeller. Kjelleren har et sadeltak som overbygning. Haugen er gressbevokst. D 7m, h 1,5m. Ca 5m VSV for haugen med kjeller et sammenrast uthus i en grop etter en nå fjernet haug. Opplyst ved Arne Torshaug. Tillegg ved kontrollen 1995: Gravhaugen er nå slettet og ingen ting er synlig.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 589
SHAPE.STLength(): 99.82867357283902
Polygon:
[282472.0, 6669012.9999] , [282470.0, 6669009.9999] , [282466.0, 6669006.9999] more...

OBJECTID: 62242
Navn: null
LokalitetID: 41989
LokalitetNavn: Hønsi vestre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: 2 pilespisser av jern, sterkt forrustet, men godt bevart, Yja. 2 sporer av jern, sterkt forrustet, men godt bevart. Den ene hel, den andre brukket. MA?. Funnet av Karl Enger 1950-55, oppbevares på gården. På funnstedet også steinansamlinger Se skisse. Levert MA 18.12.1975.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C34565 C34743a-c
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[280480.50009999983, 6665756.0] , [280480.4331, 6665755.75] , [280480.25009999983, 6665755.567] more...

OBJECTID: 112753
Navn: null
LokalitetID: 31983
LokalitetNavn: Galgehaugen - haug 2.
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i ØNØ og på SØ-kant av dyrket mark: 1. Rundhaug, ikke klart markert, men toppet tydlig i terrenget. Sandjord. Haugen er overpløyd men synes ellers urørt. Gressbevokst. D 17m, h 2-2,5m. V for og kant i kant med 1: 2. Rundhaug, meget klart markert, unntatt i S, V og NV der lendet faller bratt av. Tydelig i terrenget. Bygget av sandjord. I toppen krater d 3m, dybde 0,75m, i NNV grop l 2m, br 1m, dybde 1m, i VNV en del utrast. På toppen partier av hardtrampet jord uten bevoksning. Ellers gress og bringebærkratt. Flere store vakre furutrær, en stor gran, samt løvtrær. D 20m, h 2-4m. Ved gravning i Galgehaugen, haug 2, skal det ha vært funnet bissel og andre jernsaker, sannsynligvis C 820-22, C 1894-97. Yja.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 690.5
SHAPE.STLength(): 110.92757006127987
Polygon:
[282452.0, 6668237.9999] , [282451.0, 6668235.9999] , [282449.0, 6668234.9999] more...

OBJECTID: 63971
Navn: null
LokalitetID: 41988
LokalitetNavn: Asmyr
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Rund haug av leire. Klart markert, tydelig i terrenget. Ujevn med grop i toppen, største d ca 1,20m, dybde 0,5m. Helge Bøler opplyste at skolelærer Wulfhoft gravde i haugen ca 1920. Oppfattes lokalt som gravhaug, men er sikkert lagt opp av bekken. Naturdannelse. 30m SØ for haugen i NNØ-hellende skogholt: Del av gammel bygdevei, kalt "Asmyrbakken". Den kan ifølge Helge Bøler følges opp til Nannestad, og skal være den gamle ferdselsveien til Oslo. Det knytter seg en del overtro til "Asmyrbakken", bla ble hestene skremt når de gikk her.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.74951171875
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[279688.50009999983, 6664267.0] , [279688.16509999987, 6664265.75] , [279687.25009999983, 6664264.835000001] more...

OBJECTID: 42131
Navn: null
LokalitetID: 58618
LokalitetNavn: Hønsi østre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: I svak Ø-hellende åker er det funnet slagg. Merket X06
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[279790.50009999983, 6665608.0] , [279790.4331, 6665607.75] , [279790.25009999983, 6665607.567] more...

OBJECTID: 1272
Navn: null
LokalitetID: 97557
LokalitetNavn: Sorknes
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20107
Art: Annen arkeologisk lokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Kullholdig nedgravning. Rektangulær form med avrundede hjørner. 95 x 70 cm. Orientert N/S. Klart markert. Synes i plan å være en todelt struktur, der den nordre delens masser består av homogen, kompakt medium grå sand med lite trekull. Den søndre delen har mer hummusholdige masser med mye trekull og markert kullrand i ytterkant. Få skjørbrente stein sentralt i nedgravningen. Snittet er lagt i strukturens lengdereting, og de vestre delen er gravet ut. Snittet profil viser 25 cm dyp, jevnt buet nedgravning. Mye og store trekullbiter i linse sentralt i nedgravningen. Massene består ellers av hummusblandet medium grå, kompakt sand. Det ble ikke observert mer enn fem-seks skjørbrente stein i liten knyttnevestor størrelse. Få cm under nedgravningen er det et grovt sand- og gruslag, og flere runde store stein som ikke virker varmepåvirket.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ingunn Beyer Hansen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3.0001220703125
SHAPE.STLength(): 6.211745389233606
Polygon:
[280840.30009999964, 6660441.1] , [280840.16610000003, 6660440.6] , [280839.80009999964, 6660440.2338] more...

OBJECTID: 177805
Navn: null
LokalitetID: 41198
LokalitetNavn: Gravminne
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: På Ø-brinken lå: Rundhaug nå helt fjernet. (Samme som haug 4 hos Engelstad). Opplyst v/ Arne Torshaug.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[282613.00009999983, 6669210.0] , [282612.3300999999, 6669207.5] , [282610.50009999983, 6669205.6698] more...

OBJECTID: 41306
Navn: null
LokalitetID: 76736
LokalitetNavn: Åmot vestre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: C9840 Bronseøks funnet av Karl Spenningen Åmodt. Øksen lå under en stor stein som nå er skutt bort.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[277561.50009999983, 6667890.0] , [277561.4331, 6667889.75] , [277561.25009999983, 6667889.567] more...

OBJECTID: 114110
Navn: null
LokalitetID: 133296
LokalitetNavn: Veianlegg
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Hulvei
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: linn johannessen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 133.7337646484375
SHAPE.STLength(): 136.94604342197985
Polygon:
[276996.47750000004, 6659020.825999999] , [276996.57629999984, 6659020.779200001] , [277001.37629999965, 6659018.179199999] more...

OBJECTID: 133480
Navn: null
LokalitetID: 143690
LokalitetNavn: Skedsmo forrige prestegård
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten består av 42 strukturer i form av 29 kokegroper/ildsteder, 4 stolpehull, 7 nedgravninger og 2 grøfter.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Christine Haakstad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 14229.285522460938
SHAPE.STLength(): 692.328395069693
Polygon:
[278732.9000000004, 6658397.199899999] , [278726.5999999996, 6658402.5999] , [278720.7000000002, 6658410.4999] more...

OBJECTID: 179973
Navn: null
LokalitetID: 52071
LokalitetNavn: Frogner nordre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: En gravhaug skal ha befunnet seg under skulet i NØ-delen av haven til 73/24. Her skulle være funnet oldsaker. Opplysninger gitt av Haldog Brandjord (N. Frogner). Ca 4m V for denne finnes en forhøyning som er oppstått i forbindelse med fjerning av masse til jernbanen.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Kirsti Boger
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[282960.00009999983, 6660334.0] , [282959.3300999999, 6660331.5] , [282957.50009999983, 6660329.6698] more...

OBJECTID: 14280
Navn: null
LokalitetID: 91183
LokalitetNavn: Riksvei 120 Skedsmovollen-Skedsmokorset
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Området ble registrert ved maskinell flateavdekking av Akershus fylkeskommune i 2003 i forbindelse med reguleringsplan for Rv 120. Reguleringsplanen skal legge til rette for omlegging og forskyving av eksisterende vei. Området ble arkeologisk undersøkt ved maskinell flateavdekking av KHM i perioden 15. august til 28. september 2005. Det undersøkte området ligger i dyrket mark på Husebyjordet ca 150-200 m NØ for bygningene på Huseby gård. Området er relativt flatt, men med en svak helning mot N. Huseby gård ligger på kanten av en stor terasse og har godt utsyn i V og S. Ca 600 m SØ for området ligger et gravfelt bestående av 17 gravhauger samt en middelalderkirke. Bortsett fra området rundt Huseby gård som består av dyrket mark er området preget av tett bebyggelse. Det undersøkte området omfatter ca. 10.800 m og ligger umiddelbart SV for nåværende Rv 120, Presthagaveien. Det ble gjort funn av 691strukturer hvorav 205 ble snittet og dokumentert. Det ble påvist 60 strukturer tolket som stolpehull, 4 kokegroper og tre kullgroper, samt to områder med rester av eldre dyrkningslag. I tillegg ble det funnet mer enn 300 mulige stolpehull og 35 mulige kokegroper og en rekke udefinerbare nedgravninger. I en av de ubestemmelige strukturene ble det gjort funn av et keramikkskår av forhistorisk type (C54487/100) og det ble funnet et blysegl (C54487/99) med metallsøker i en dreneringsgrøft. I et stolpehull ble det funnet brent kalk (C54487/101). Det ble tatt ut 98 kullprøver til datering (C54487/1-98). 28 prøver ble vedartsbestemt av Helge I. Høeg. 15 prøver er datert ved NTNU, DF-3979.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Stig Knutsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C54487: Kullprøver, fragment av brent kalk, keramikkskår.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 13575.301147460938
SHAPE.STLength(): 661.3622439268395
Polygon:
[278902.2131000003, 6658441.361199999] , [279025.5092000002, 6658355.106899999] , [279048.79250000045, 6658334.998500001] more...

OBJECTID: 87773
Navn: null
LokalitetID: 144198
LokalitetNavn: Skedsmo forrige prestegård
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten består av 1 kokegrop som ble gravd ut på utvidet registrering.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Christine Haakstad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.999755859375
SHAPE.STLength(): 6.211565982027553
Polygon:
[279043.9001000002, 6658132.5] , [279043.76609999966, 6658132.0] , [279043.4001000002, 6658131.634] more...

OBJECTID: 87859
Navn: null
LokalitetID: 144470
LokalitetNavn: Skedsmo forrige prestegård
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten består av 1 kokegrop som ble gravd ut på utvidet registrering.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Christine Haakstad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3.0003662109375
SHAPE.STLength(): 6.211745389233606
Polygon:
[278977.4001000002, 6658187.6] , [278977.26609999966, 6658187.1] , [278976.9001000002, 6658186.7338] more...

OBJECTID: 45609
Navn: null
LokalitetID: 52130
LokalitetNavn: Gran store
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Skaftekar av kleber tilnærmet oval form. Liten standflate. Sotet. Funnet ca 1908 ved pløyning. Se skisse.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[283193.50009999983, 6662467.0] , [283193.4331, 6662466.75] , [283193.25009999983, 6662466.567] more...

OBJECTID: 63019
Navn: null
LokalitetID: 22122
LokalitetNavn: Jensehaugen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Langaktig, naturlig haug. Her ble funnet gravfunnet C 23357 a-b, yja, under pløyning. Til funnet hørte dessuten deler av en brynje og en sterkt forrustet øks. Disse tingene var så nedtatt av rust at de ikke kunne ivaretas. Man antar at funnet har stammet fra en forlengst utpløyd gravhaug på den aller høyeste del av "Jensehaugen".
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.74951171875
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[280367.50009999983, 6665678.0] , [280367.16509999987, 6665676.75] , [280366.25009999983, 6665675.835000001] more...

OBJECTID: 66554
Navn: null
LokalitetID: 214809
LokalitetNavn: Huseby bygdemuseum
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Løsfunn av en skraper med ujevn retusj. Største mål 3,1 cm, laget på avslag. Funnet under maskinell sjakting i forbindelse med utbedring av en overvannsledning langs Husebyveien.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Sara Langvik Berge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.0504150390625
SHAPE.STLength(): 0.7939847726931399
Polygon:
[278974.9950000001, 6658085.6521000005] , [278975.01690000016, 6658085.6502] , [278975.0382000003, 6658085.6445] more...

OBJECTID: 131895
Navn: null
LokalitetID: 144193
LokalitetNavn: Skedsmo forrige prestegård
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten består av 53 strukturer i form av 27 nedgravninger, 13 stolpehull, 8 mulige syllsteiner, 1 kokegrop 1 mulig grophus og 1 mur. De 6 stolpehullene F41, F42, F43, F44, F48 og F50 danner en tilnærmet rett stolperekke orientert sørøst-nordvest. Fem av stolpehullene er runde (F46, F47, F51) eller svakt ovale (F44, F45). F53 ser ut til å bestå av to tangerende stolpehull hvorav den sørøstre delen er tolket som en mulig del av stolperekken. Stolpehullenes diameter varierer mellom 38-50 cm, og avstanden varierer mellom 1,6-4,1 meter: Avstanden mellom F41 og F42 er ca. 3,10 meter, mellom F42 og F43 er det 1,6 meter, mellom F43 og F44 er det ca. 4,1 meter, mellom F44 og F48 er det ca. 3,10 meter og mellom F48 og F50 er det ca. 1,8 meter. Mellom F43 og F44 går det en ca. 70-80 cm bred moderne grøft som kan ha ødelagt eventuelle stolpehull i dette området. Stolperekken har en samlet lengde på ca. 16 meter. Dateringene av stolperekken viser et stort tidsspenn fra 150 f.Kr.-1400 e.Kr.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Christine Haakstad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1790.354736328125
SHAPE.STLength(): 172.90360845084746
Polygon:
[278894.4000000004, 6658183.899900001] , [278896.2000000002, 6658185.9999] , [278898.2000000002, 6658188.0999] more...

OBJECTID: 60740
Navn: null
LokalitetID: 80230
LokalitetNavn: Amundstuen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Lengst i N og mot bunnen av bekkedal: 1. Overpløyet lang haug av leire orientert N-S, klarest markert i Ø og V, ellers utydelig. Tydelig i terrenget. Gressbevokst. Mål: L ca 27m, br ca 11m, h ca 1,5m. Ca 20m S for 1 og med samme beliggenhet: 2. Rund haug av leire, utydelig markert. I ett med terrenget i S og V og N, bratt skrånende i Ø. Forholdsvis tydelig i terrenget. Gressbevokst. Dimensjonene på haugen er vanskelig å anslå pga overpløyning. Begge haugene er usikre som fornminner, da de etter Halvard Hansens utsagn kan ha fremkommet ved ras. Kant i kant med gårdsvei til 40/4, ca 40m S for 2 i gressbevokst slak helling: 3. Nå utslettet haug, utstrekning ikke mulig å angi, høyden skal ha vært ca 1,5m. Slettet ca 1930. Iflg. Svein Hønsen ble det ca 1920 gjort funn i haugen. Ble antagelig levert til lærer Wulfhoft for innlevering til UO. Nærmere opplysninger kunne Hønsen ikke gi.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 5022.5
SHAPE.STLength(): 396.0626093809693
Polygon:
[280188.0, 6665786.9999] , [280188.0, 6665790.9999] , [280188.0, 6665794.9999] more...

OBJECTID: 179947
Navn: null
LokalitetID: 51703
LokalitetNavn: Sletthaugen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug, tydelig i terrenget, klart markert i S og SV, ellers uklart markert, bygget av sand. Haugens topp avflatet, men nok urørt. Grop i S-siden, d 3m,dybde 0,5-1m. På haugen vokser gress, lyng, einer, samt klynger av store bjørketrær og enkelte grantrær. Toppflaten og S-hellingen er ikke trebevokst. Haugens høyde varierer sterkt fordi haugen er bygget delvis opp på og i S-enden av ryggen. D 22m, h i N 2m, h i S 3,5m. Akershus fylkeskommune satte opp informasjonsskilt i 2010, ved Stashaugen.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 1
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 711.400146484375
SHAPE.STLength(): 96.0168656613593
Polygon:
[282327.1174999997, 6669226.4242] , [282326.79339999985, 6669224.4046] , [282325.37629999965, 6669220.628900001] more...

OBJECTID: 60780
Navn: null
LokalitetID: 76735
LokalitetNavn: Skarpa
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Rund haug av leire, uklart markert, utydelig i terrenget. Gressbevokst. Utjevnet med buldoser ca 1960. Det ble da funnet trekull i haugen. Dimensjoner umulig å fastslå. Haugen som lå i bunnen av en bekkedal, må ha vært en naturdannelse. Trekullene har neppe stammet fra noe gravanlegg.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.74951171875
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[280103.50009999983, 6665960.0] , [280103.16509999987, 6665958.75] , [280102.25009999983, 6665957.835000001] more...

OBJECTID: 87776
Navn: null
LokalitetID: 144473
LokalitetNavn: Skedsmo forrige prestegård
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten består av 1 kokegrop.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Christine Haakstad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3
SHAPE.STLength(): 6.211565981192636
Polygon:
[278941.2001, 6658268.199999999] , [278941.0661000004, 6658267.699999999] , [278940.7001, 6658267.334000001] more...

OBJECTID: 139641
Navn: null
LokalitetID: 20881
LokalitetNavn: Utmarkskulturminner
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20173
Art: Utmarkskulturminner
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: 1,7x1,5m og 0,40m dyp. Ligger på en liten flate. I NØ trekker terrenget ned mot bunnen av ravinedal. Gropa er merket X09 på plankart.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 12.0003662109375
SHAPE.STLength(): 12.423490648420106
Polygon:
[280015.00009999983, 6666106.0] , [280014.7320999997, 6666105.0] , [280014.00009999983, 6666104.2678] more...

OBJECTID: 112605
Navn: null
LokalitetID: 112259
LokalitetNavn: Farseggen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Det gamle veifaret som kommer fra Gjelleråsen passerer nord for Skedsmo middelalderkirke/gravfeltet ved Sten-Tærud skole i vest. Her er det opparbeidet som gang/sykkelveg som krysser Leirsundvegen og går over til å bli gårdsvegen til Farseggengårdene. Fra den nå forfalne plassen gbnr. 15/10 har veifaret et klart hulveipreg som følger en markert høydedrag mellom to leirraviner. Lenger mot øst faller veien ned mot et boligområde og Leirsund. Farseggen er en del av Pilegrimsleden.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ole Grimsrud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1656.5703125
SHAPE.STLength(): 936.0784717303216
Polygon:
[280554.0999999996, 6657844.399900001] , [280543.0999999996, 6657847.5999] , [280532.5, 6657851.299900001] more...

OBJECTID: 45953
Navn: null
LokalitetID: 51713
LokalitetNavn: Åmot østre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Spyd(?)spiss av jern. Sterkt forrustet, ellers godt bevart. Ikke forhistorisk. Funnet under pløyning 1969 av K. Laache. Gave. Ønsker foto. Levert UO 06.11.1970,
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7498779296875
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[279060.50009999983, 6668340.0] , [279060.4331, 6668339.75] , [279060.25009999983, 6668339.567] more...

OBJECTID: 24204
Navn: null
LokalitetID: 113694
LokalitetNavn: Holm
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20158
Art: Dyrkingsspor
OpprinneligFunksjonID: 2500
OpprinneligFunksjon: Landbruk
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Steingjerde som trolig har fungert som skille mellom beite og åker. Inntil det nordre gjerdet er det en utgraving inn i moreneryggen, som er litt vanskelig å si hva er. Trolig er det dette som har vært tolket som en potetkjeller, men det kan like godt ha vært et leskjul for dyr, og kan ha hatt et enkelt konstruert tak over.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2085.669921875
SHAPE.STLength(): 207.2425155115128
Polygon:
[278348.4000000004, 6660756.899900001] , [278330.2999999998, 6660751.299900001] , [278302.0999999996, 6660735.4999] more...

OBJECTID: 128503
Navn: null
LokalitetID: 51704
LokalitetNavn: Brushaugen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i Ø og på NØ-brinken av høyderyggen: 1. Rundhaug, tydelig i terrenget, men ikke klart markert, bygd av sandjord. haugens V-side er sterkt rasert, og så å si utjevnet, så det er noe uklart hvor stor utstrekning den har hatt. Resten er tydelig i Ø-lige del. Fordypning i S, her en gran. Ellers bevokst med gress og småkratt av or. Bjerk og gran i Ø-kant. D 11m, h ca 1,75m Ca 5m VSV for 1: 2. Rundhaug, tydelig i terrenget og klart markert, bygget av sandjord. I VSV-lige del en fordypning l ØNØ-VSV 6m, br 4m, dybde 0,5m. Haugen bevokst med gress, orekratt og en gran. En stor stubbe. D 22m, h 2,5-3m. Gårdens eier fortalte at man ved gravning i haug 2 "for mange år siden" kom på et "alter" eller en steinoppbygning. Det ble dengang dekker til og ikke rørt siden. I følge Christensens rapport ble det funnet bein og heller, og så dekket til. Akershus fylkeskommune satte opp informasjonsskilt i 2010, ved Stashaugen.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 1
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1028.379638671875
SHAPE.STLength(): 121.37311058638625
Polygon:
[282540.75829999987, 6669142.6983] , [282552.06989999954, 6669145.2425] , [282567.0714999996, 6669149.0591] more...

OBJECTID: 163960
Navn: null
LokalitetID: 80618
LokalitetNavn: Melvold vestre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På høyeste punkt av ryggen: Rundhaug noe uklart markert, men tydelig i terrenget. Jevnt avrundet. Bygget av jord. Toppen avflatet. Forsenkning i midtpartiet og nesten helt ut mot haugkanten, d ca 9m, st dybde ca 0,5m. Gress og løvtrær. D 18m, h i NØ ca 2m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 269.5
SHAPE.STLength(): 60.53191699377561
Polygon:
[283037.0, 6661410.9999] , [283038.0, 6661409.9999] , [283039.0, 6661405.9999] more...

OBJECTID: 89173
Navn: null
LokalitetID: 172670
LokalitetNavn: Kokegroplokalitet
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Lokaliteteten består av en kokegrop.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Linda Arnestad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.5101318359375
SHAPE.STLength(): 2.5345982016252915
Polygon:
[279210.5207000002, 6665753.036599999] , [279210.5909000002, 6665753.0305] , [279210.65890000015, 6665753.0122] more...

OBJECTID: 35310
Navn: null
LokalitetID: 84204
LokalitetNavn: Frogner kirkested
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-KRK
Kategori: Kirkested
ArtID: 20103
Art: Kirkested
OpprinneligFunksjonID: 2700
OpprinneligFunksjon: Religion
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: SAM
Vernestatus: Fredet (ulike vernetyper på enkeltminnene)
Beskrivelse: Frogner gamle kirke er en liten, middelaldersk steinkirke med rektangulært skip og lavere og smalere, rett avsluttet kor. Kirken har bratt saltak, og skipets gavlpartier er bygd i tre. Den er antagelig fra slutten av 1100-tallet eller rundt 1200, og kan ha vært bygd som gårdskirke. Kirken ligger rett ved Pilegrimsleden, som går via Hamar og videre til Trondheim. Kirkerommet er hvitkalket og det er flate himlinger over kor og skip. Ettersom kirken brant i 1918, er innredningen av nyere dato. Murene ble reparert i 1936 og gulv og tak i 1948. Restaureringen ble ferdigstilt i 1977. Kirken har også spor etter ombygginger i middelalderen, blant annet har korbuen blitt utvidet og østvinduet fått sirkelform i senmiddelalderen. Disse arbeidene er utført i teglstein. Dagens altertavle, døpefont og prekestol er fra 1981. Altertavlen og prekestolen er laget av brødrene Ullersmo og Egil Dahlin. Motivene på altertavlen er Nattverden, Getsemane, Korsfestelsen og Oppstandelsen, og på prekestolen er det bilder av evangelistene. Døpefonten er laget av Bjarne Korsmo. Kilder: Ekroll, Øystein: Med kleber og kalk. Norsk steinbygging i mellomalderen, Oslo 1997 Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993 www.sorum.kommune.no. Lest 29.11.11
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 462.8092041015625
SHAPE.STLength(): 95.20863582572605
Polygon:
[282985.48510000017, 6660030.005799999] , [282984.34889999963, 6660029.959799999] , [282983.84339999966, 6660030.0737] more...

OBJECTID: 64081
Navn: null
LokalitetID: 213931
LokalitetNavn: Frogner nordre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Spenne til rem eller sko i kobberlegering. Funnet ved metallsøk av Arild Haugli.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Reidun Marie Aasheim
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.0323486328125
SHAPE.STLength(): 5.060436393082534
Polygon:
[282999.0, 6660225.806500001] , [282999.13999999966, 6660225.794199999] , [282999.27579999994, 6660225.7579] more...

OBJECTID: 176117
Navn: null
LokalitetID: 31979
LokalitetNavn: Stashaugen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: PÅ SØ-brinken av høydedraget: Langhaug, toppet og klart markert. Tydelig i terrenget. Bygget av sandjord.Avflatet på toppen da den er brukt til lysthus, men ellers urørt. Mose og gresskledd. Store bjørketrær og blandet lauvskog. Mål: L N-S 19m, br 10m, h 2,5m. Akershus fylkeskommune satte opp informasjonsskilt i 2010, ved Stashaugen.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 1
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[282499.00009999983, 6669083.0] , [282498.3300999999, 6669080.5] , [282496.50009999983, 6669078.6698] more...

OBJECTID: 85480
Navn: null
LokalitetID: 109273
LokalitetNavn: Gauteidveien
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: I forbindelse med kulturminneregisteringen ble det innenfor planområdet foretatt en utvidet registering av to kokegroper; R109273. Kokegropene ligger på det sørligste jordet, i et terreng som heller mot sør.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ann Kristin Engh
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 298.5650634765625
SHAPE.STLength(): 73.63014614234437
Polygon:
[282536.2000000002, 6657856.9999] , [282535.4000000004, 6657852.699899999] , [282532.5, 6657841.4999] more...

OBJECTID: 173026
Navn: null
LokalitetID: 22128
LokalitetNavn: Skolsegg øvre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På høydedragets høyeste punkt: Rundrøys, forholdsvis klart markert, unntatt i Ø hvor den er noe utrast. Avflatet midtparti med tilløp til forsenkning. I dennes NV- og SØ-kant stikker to store bruddstein i dagen. På røysens SØ-side også et par bruddstein i overflaten. Bevokst med mose og litt lyng. Høystammede furuer i N-kant og S-side. D 7m, h 0,1-0,5. 2008: Jordblandet steinrøys. Tilnærmet rund form, måler 7 x 8 meter. Høyden er 0,5 meter. Noe uklar markering i øst. Et par større bruddstein er synlige i røysa som ellers er overtorvet. Bevokst med furu og tre små grantrær. Røysa ligger omtrent på høyeste punkt på en kolle i et ravinelandskap. Omkring røysa er det flere steder små bergknoller synlig i dagen. I området er det blandingsskog med dominans av yngre granskog. 2014: Rotvelt har ødelagt halvpart av gravhaugen. KHM har drevet med sikringsarbeid på stedet i 2016.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: T Weigaard
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 285.2496337890625
SHAPE.STLength(): 61.71465155892862
Polygon:
[277903.2000000002, 6658482.0999] , [277910.5999999996, 6658479.199899999] , [277911.7000000002, 6658473.0999] more...

OBJECTID: 132113
Navn: null
LokalitetID: 144474
LokalitetNavn: Skeedsmo forrige prestegård
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten består av 3 strukturer i form av 1 mulig syllstein og 2 stolpehull.
AnsvarligOrganisasjon: invalid
RegistrertAvPerson: Ikke registrert
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 40.873779296875
SHAPE.STLength(): 41.79259782194727
Polygon:
[278956.68939999957, 6658126.023] , [278957.5776000004, 6658124.9092999995] , [278958.6124, 6658123.833900001] more...

OBJECTID: 39061
Navn: null
LokalitetID: 70569
LokalitetNavn: Årstad
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Under gravning til septiktank ca 4m S for våningshuset kom Wilhelm Gransbråten ca 1968 over laftverk (etter beskr.) ca 2m nede i leirjorden. Ingen andre funn.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: T Holmen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7498779296875
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[280679.7001, 6668558.6] , [280679.6331000002, 6668558.35] , [280679.4501, 6668558.166999999] more...

OBJECTID: 125696
Navn: null
LokalitetID: 22073
LokalitetNavn: Skritshorn
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst NV, på toppen og N-brinken av ryggen: 1. Rundhaug, markert med en fotgrøft, br 0,5-1m, dybde 0,2-0,4m. Jevnt avrundet. Bygd av jord. Litt løvkratt. D ca 15m, h ca 2m. 2m SSV for 1: 2. Langhaug, klart markert med fotgrøft. Tydligst i Ø, br ca 1m, dybde 0,3m. Bygd av jord. Urørt. Tett tilgrodd med løvkratt og gress. L NØ-SV ca 11m, br ca 7m, h 0,4m. Ca 40m SSØ for 2: 3. Rundhaug, meget klart markert og meget tydelig i terrenget. Toppet. I toppen uregelmessig grop med gjenrast sjakt ut mot NNØ-kanten. Gropens tvm ca 3,5m, dybde ca 0,8m. Haugen er bevokst med store grantrær. D ca 17m, h 2-2,5m. Ca 20m Ø for 1 og 40m NNØ for 3: 4. Rundhaug, klart markert med en ca 2m br grunn fotgrøft tydligst i V. Bygd av jord. Hele N-halvpart fjernet av Ø-V-gående, ca 3m br, skogsvei. Bevokst med noen grantrær og gress. Den gjenværende delens tvm 9-10m, h 1,5m. På N-brinken av ryggen, ca 6m N for 4: 5. Rund?haug, klart markert. Bygd av jord. Hele S-halvpart fjernet av skogsvei. Bevokst med gress og en del løvkjerr. D og h som 4. Haugene 4 og 5 kan oppfattes som 1 haug, men retningen på haug 4's fotgrøft i V og mot veien tyder på at det er 2 hauger.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Harald O Skar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3827.5
SHAPE.STLength(): 247.06608896368135
Polygon:
[282718.0, 6662938.9999] , [282727.0, 6662940.9999] , [282734.0, 6662939.9999] more...

OBJECTID: 59344
Navn: null
LokalitetID: 105850
LokalitetNavn: Høgslund
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Det ble funnet 13 kokegroper, 29 stolpehull, 6 ildsteder, 71 nedgravninger og et løsfunn av et flintavslag. Det ble tatt fire dateringer som viser at F62 er fra middelalder til nyere tid 1520 e.Kr-1590 e.Kr til 1770 e.Kr-1800 e.Kr. F71 er fra seinmiddelalder 1440 e.Kr-1540 e.Kr. F77 er fra høymiddelalder 1210 e.Kr-1290 e-Kr. F102 er fra yngre bronsealder 720 f.Kr-700 f.Kr.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: linn johannessen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C56241: Flintavslag, kullprøver.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 19865.199584960938
SHAPE.STLength(): 583.6230767861671
Polygon:
[279969.0999999996, 6659184.5999] , [279975.5, 6659173.799900001] , [279990.7000000002, 6659148.699899999] more...

OBJECTID: 61056
Navn: null
LokalitetID: 35069
LokalitetNavn: Funnsted
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for spinnehjul gjort på eiendommen 53/12 Gjerdrum kommune. Funnet ble gjort rundt 1980 av Torer Olstad. Spinnehjulet 2,4 cm i diameter, tykkelsen er 1,2 cm, hullet er 1 cm i diameter. Ytterkanten på hjulet er konvekst.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: David Hill
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7498779296875
SHAPE.STLength(): 3.1057829905963183
Polygon:
[277507.30009999964, 6667314.5] , [277507.23309999984, 6667314.25] , [277507.05009999964, 6667314.067] more...

OBJECTID: 173184
Navn: null
LokalitetID: 22126
LokalitetNavn: Tori øvre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Rund haug. Dimensjoner ukjent. Haugen ble fjernet da veien ble lagt om; når, vites ikke. Heller ikke kjenner man til om det ble gjort noen funn. Opplyst av eierens far, Alf Bjerke.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[281622.00009999983, 6669017.0] , [281621.3300999999, 6669014.5] , [281619.50009999983, 6669012.6698] more...

OBJECTID: 87851
Navn: null
LokalitetID: 144472
LokalitetNavn: Skedsmo forrige prestegård
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten består av 3 strukturer, 1 nedgravning og 2 kokegroper.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Christine Haakstad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 543.280029296875
SHAPE.STLength(): 110.32616815319281
Polygon:
[278988.0999999996, 6658304.399900001] , [278993.0999999996, 6658301.4999] , [278998.2000000002, 6658298.5999] more...

OBJECTID: 35311
Navn: null
LokalitetID: 84204
LokalitetNavn: Frogner kirkested
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-KRK
Kategori: Kirkested
ArtID: 20103
Art: Kirkested
OpprinneligFunksjonID: 2700
OpprinneligFunksjon: Religion
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: SAM
Vernestatus: Fredet (ulike vernetyper på enkeltminnene)
Beskrivelse: Frogner gamle kirke er en liten, middelaldersk steinkirke med rektangulært skip og lavere og smalere, rett avsluttet kor. Kirken har bratt saltak, og skipets gavlpartier er bygd i tre. Den er antagelig fra slutten av 1100-tallet eller rundt 1200, og kan ha vært bygd som gårdskirke. Kirken ligger rett ved Pilegrimsleden, som går via Hamar og videre til Trondheim. Kirkerommet er hvitkalket og det er flate himlinger over kor og skip. Ettersom kirken brant i 1918, er innredningen av nyere dato. Murene ble reparert i 1936 og gulv og tak i 1948. Restaureringen ble ferdigstilt i 1977. Kirken har også spor etter ombygginger i middelalderen, blant annet har korbuen blitt utvidet og østvinduet fått sirkelform i senmiddelalderen. Disse arbeidene er utført i teglstein. Dagens altertavle, døpefont og prekestol er fra 1981. Altertavlen og prekestolen er laget av brødrene Ullersmo og Egil Dahlin. Motivene på altertavlen er Nattverden, Getsemane, Korsfestelsen og Oppstandelsen, og på prekestolen er det bilder av evangelistene. Døpefonten er laget av Bjarne Korsmo. Kilder: Ekroll, Øystein: Med kleber og kalk. Norsk steinbygging i mellomalderen, Oslo 1997 Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993 www.sorum.kommune.no. Lest 29.11.11
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1910.474853515625
SHAPE.STLength(): 175.64567297460385
Polygon:
[282941.00009999983, 6660112.5123] , [282941.1634999998, 6660113.047900001] , [282941.5893000001, 6660113.411599999] more...

OBJECTID: 64525
Navn: null
LokalitetID: 31980
LokalitetNavn: Torshov østre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Lengst i N: 1. Rundaktig haug, uklart markert men tydelig i terrenget. Bygget av sandjord. Flere store krater. Det største er gravet i sentrum, d 2,5m, dybde 1m. 1m N for dette er en grop, d 3,5m, dybde 0,5m. Det vokser flere store grantrær, samt osp, or og rogn på haugen. Bunnvegetasjon av mose, gress og bregner. D 8m, h 0,5-1m. 20m SSV for 1: 2. Langaktig haug, orientert NNØ-SSV. Tydelig i terrenget, men uklart markert. Bygget av sandjord. Grop midten, d 2,5m, dybde 0,5m. Det vokser 3 store grantrær på haugen, ellers er den dekket av mose og gress, samt noe kratt og bregnet. Mål: L 15m, br 7m, h 0,5-1m. Haugene er usikre som fornminner; Haugformen er trolig fremkommet ved gravningi midten og ved røtter til trær som vokser og har vokst på haugen. Hvorfor gropene er gravet, vites ikke, kanskje i forbindelse med revehi.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 299.5
SHAPE.STLength(): 70.7986043552009
Polygon:
[283201.0, 6668738.9999] , [283207.0, 6668740.9999] , [283208.0, 6668738.9999] more...

OBJECTID: 46131
Navn: null
LokalitetID: 50956
LokalitetNavn: Kråkvål
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: I SV-hellende åker er det funnet slagg. Merket X02
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[279778.50009999983, 6667178.0] , [279778.4331, 6667177.75] , [279778.25009999983, 6667177.567] more...

OBJECTID: 132299
Navn: null
LokalitetID: 144471
LokalitetNavn: Skedsmo forrige prestegård
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten består av 14 strukturer i form av 9 kokegroper/ildsteder, 1 stolpehull, 3 nedgravninger og 1 grøft.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Christine Haakstad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2188.26953125
SHAPE.STLength(): 178.8503095326523
Polygon:
[278868.9000000004, 6658217.899900001] , [278863.2000000002, 6658224.4999] , [278856.7999999998, 6658233.799900001] more...

OBJECTID: 164247
Navn: null
LokalitetID: 80234
LokalitetNavn: Tori nedre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug, nå utjevntet, stedet synlig bare som en svak forhøyning i terrenget. haugen sjak etter opplysninger fra Svanhild Grårud, Tori, 70/7, ha vært tydelig i terrenget og ganske toppet. den lå meget synlig til i det flate landskapet. Dimensjoner ukjent. Hans Heni, Heni, 68/17 skal ha kjørt vekk denne haugen på Tori ca 1940. Før denne tid var haugen brukt som kjeller med overbygg, og det var antagelig under utgravning til kjeller at de nedenfor nevnte funn ble gjort. Når dette skjedde, er det ikke lenger mulig å få opplysninger om.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[281357.00009999983, 6668997.0] , [281356.3300999999, 6668994.5] , [281354.50009999983, 6668992.6698] more...

OBJECTID: 166205
Navn: null
LokalitetID: 70577
LokalitetNavn: Holm
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Ca 25m NØ for SØ-hjørnet av hytte (bu) som ligger i NV-kant av mindre jorde: Rundrøys. Klart markert unntatt mot NV hvor den går nesten i ett med ryggen. Tydelig i terrenget. Består av stor rundkamp og enkelte blokker. I midten et krater, orientert NV-SØ, ca 3,5mx2mx0,9m. Røysen er bevokst med gress, litt lyng og mose, litt løvkratt, i Ø en større gran og et rognetre. D 10m, h inntil 0,7m. Ca 25m ØNØ for røysen: Grop, nærmest kvadratisk, 3x3m, dybde i N 1,5m, i S 0,2m. SØ-hellingen av ryggen kan virke som om den har vært gammel kulturmark. Den foran nevnte grop kan være en jordkjeller, og i røysen kan det ha vært en tilsvarende kjeller. Påvist av Ivar Holm, Holm nordre, 53/4,5. 2008: Rund, lav gravrøys. Diameteren er 10 meter, og høyden er mellom 0,8 og 1 meter. Består av blokkstein og rundkamp i dimensjonen mellom 20 cm og 1 meter. De fleste steinene har en størrelse på omlag 55 cm i diameter. Det kan se ut som om de største kampesteinene nord i røysen har kommet til i nyere tid. Disse steinene er mer rotete plassert, og virker løse. Nærheten til dyrket mark forsterker inntrykket av at dette er nyere tids rydningstein som er lagt på den opprinnelige røysen. Som beskrevet i den tidligere registreringen er det et søkk sentralt i røysen. Dette måler 3,5 x 2m, orientert nordvet/sørøst. Dybden er omlag 0,9 meter. Røysen er overtorvet, nedlesset med kvist og bevokst med eldre stubber, ung gran, rogn og bjørk. Røysen er beliggende på en nordvest/sørøst orientert morenerygg med blokkstein. Utsikten er begrenset av skog, men sett bort fra dette er det vid utsikt mot sør, sørøst og øst.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1952.2847900390625
SHAPE.STLength(): 182.1054828056181
Polygon:
[278338.0999999996, 6660777.799900001] , [278333.5, 6660780.0999] , [278330.2999999998, 6660786.799900001] more...

OBJECTID: 179830
Navn: null
LokalitetID: 52072
LokalitetNavn: Frogner nordre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: På brinken av høydedrag skal ifølge Haldor Brandjord ha befunnet seg en gravhaug/gravrøys. Her har han ofte støtt på stein under jordarbeid. Han forteller dessuten at det var potetkjeller i haugen. Den fjernede haugen må være identisk med: "Ca 1 1/2 steinkast NØ for Frogner (Torvald) og vel 2 steinkast NNØ for kirken ligger tomta etter en svær gravhaug. Av haugen står nå igjen i NØ-siden. For et par år siden ble det gravet ned en kjeller i haugen". Brandjord fortalte videre om noen forrustede jernsaker som ble påtruffet ved nyrydning i 1959 i nærheten av Blokkajordet. Sakene ble ikke tatt vare på.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.9993896484375
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[283055.00009999983, 6660220.0] , [283054.3300999999, 6660217.5] , [283052.50009999983, 6660215.6698] more...

OBJECTID: 53181
Navn: null
LokalitetID: 11465
LokalitetNavn: Hønsi østre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnet i Ø-hellende åker. Bergrabb 20m VSV for funnstedet. Funnet 4 biter slagg, 3 jernjenstander og 1 flint bit. Flinten avrundet i kanten. Ser ikke bearbeidet ut. En jerngjenstand er del av nøkkel. Øvrige ubestemmelige. Merket X01 på plankartet.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[279955.50009999983, 6665805.0] , [279955.4331, 6665804.75] , [279955.25009999983, 6665804.567] more...

OBJECTID: 63354
Navn: null
LokalitetID: 180755
LokalitetNavn: Gran
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for mulig pilgremsmerke av bronse. Funnet ved metallsøking av Arild Haugli. Innlevert til Akershus fylkeskommune.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Lars Søgaard Sørensen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 25.6219482421875
SHAPE.STLength(): 17.966467966895383
Polygon:
[283017.1348000001, 6660198.1534] , [283017.62600000016, 6660198.0649999995] , [283018.0943999998, 6660197.8927] more...

OBJECTID: 172634
Navn: null
LokalitetID: 2932
LokalitetNavn: Froger søndre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På brinken av N-S-gående skråning: (Rund)haug, sterkt rasert, restene av haugen er klart markert og er tydelige i terrenget. Jordhaug. Det som står tilbake er i hovedsak to voller, i ØNØ og VSV, en mindre voll forbinder disse i N. Det er usikkert om haugmasse er fjernet ned til opprinnelig jordoverflate. Jordmasse ble fjernet i forbindelse med gjødsling. Gress, bar- og løvtrær. Avstanden mellom Ø og V-vollen er 4m. D 14m, st h i Ø 4,5m. Haugen er sannsynligvis identisk med "Den ene haugen skal ligge 50m SØ for kirken på brinken ut mot bekken. Det er bare Ø-kanten som står igjen" (se litt.)
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 163.5
SHAPE.STLength(): 48.29735908041814
Polygon:
[283078.0, 6659956.9999] , [283077.0, 6659953.9999] , [283077.0, 6659952.9999] more...

OBJECTID: 179845
Navn: null
LokalitetID: 51711
LokalitetNavn: Vard(e)fjellet
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 234
Kommune: Gjerdrum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På S-brinken av NNØ-SSV-gående, temmelig høy, markert bergknaus: Rundrøys, forholdsvis uklart markert. Bygd av mindre og mellomstor rundkamp og noen bruddstein i et par lag. Nok urørt, men mindre varde nylig satt opp midt på og bygget av stein fra røysen. Delemerke? Lav og lynggrodd. En klynge med 3 graner og en furu i N-kant. D 6m, h 0,2-0,25m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[280437.00009999983, 6661495.0] , [280436.3300999999, 6661492.5] , [280434.50009999983, 6661490.6698] more...

OBJECTID: 160426
Navn: null
LokalitetID: 147798
LokalitetNavn: Holm
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Gravhaugen er rund, 8 m x 7 m og 0,8 m høy, tydelig og klart markert. Den er bygd opp av jord og en del stein. Enkelte stein er synlige i overflata. Haugen har en tydelig plyndringsgrop i toppen. Haugen er bevokst med lyng, furutrær, einebusker og enkelte grantrær.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Lisbeth Skogstrand
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 78.6248779296875
SHAPE.STLength(): 31.994780659397392
Polygon:
[278248.9000000004, 6660698.399900001] , [278247.9000000004, 6660698.899900001] , [278247.2000000002, 6660699.9999] more...

OBJECTID: 122166
Navn: null
LokalitetID: 171907
LokalitetNavn: Bosetning-aktivitetsområde
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Lokaliteten består av fire nedgravninger. Den ble funnet under maskinell flateavdekking under et matjordlag på ca 20 - 25 cm dybde. Lokaliteten ligger på en plan høyde nord for det eksisterende avfallsanlegget og avgrenses i nordvest av en ravinedal. Lokaliteten ligger 167 meter over havet. Strukturene ligger med 0,7 til 1,6 meters avstand fra hverandre. Størrelsen på lokaliteten er på ca 25 kvadratmeter. De fire strukturene tolkes som relaterte til hverandre og som en mulig smieplass, grunnet funn av trekull, slagg og jernfragmenter. 14C dateringer av F3 viser at aktiviteten på lokaliteten er fra nyere tid (1680 - post 1950 e.kr.).
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Kristine Ledsten
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 23.67626953125
SHAPE.STLength(): 17.270775315096593
Polygon:
[280819.2690000003, 6658814.0165] , [280819.7468999997, 6658813.9747] , [280820.2103000004, 6658813.850500001] more...